Νέος Κύκλος Προγραμμάτων e-Learning
Βιωματική εμπειρία Υδατοσφαίρισης σε άτομα με προβλήματα όρασης
Εξ αποστάσεως πρόγραμμα αθλητικής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την ενίσχυση του έργου των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε Ειδικά Σχολεία
Πασχαλινές ευχές 2020
Οδηγίες σχετικά με την Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία με έναρξη 24/3/2020
Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2019-20
PROJECT: “Swim your Way” Δελτίο Τύπου Press Release
PROJECT: “Swim your Way” Kick-off Meeting: 21st- 22nd February 2020 Athens, Greece Host organization: The National and Kapodistrian University of Athens (GR)-Laboratory of Adapted Physical Activity/Developmental & Physical Disabilities
612943-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SSCP Erasmus+ SPORT - Small Cooperative Partnership Partnerships PROJECT: “Swim your Way”
E-learning Προγράμματα για την Υγεία και την Ευεξία-Αιτήσεις συμμετοχής
Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα με τίτλο: "Ειδική Αγωγή: Αναπτυξιακές Διαταραχές-Εργαλεία Γνωστικοκινητικής Αξιολόγησης & Μέθοδοι Παρέμβασης"
Πρόγραμμα "Αθλητισμός & Σχολική Ένταξη μαθητών με ΕΕΑ"-Αιτήσεις Συμμετοχής
E-Learning Πρόγραμμα με τίτλο: "Ειδική Αγωγή: Αναπτυξιακές Διαταραχές-Εργαλεία Γνωστικο-κινητικής Αξιολόγησης και Μέθοδοι Παρέμβασης"
E-Learning Πρόγραμμα με τίτλο "Αθλητισμός και Σχολική Ένταξη Μαθητών με Ε.Ε.Α."
Νέο E-Learning Πρόγραμμα με τίτλο "Φυσικές Ιατρικές Θεραπείες"
Πρόγραμμα E-learning με θέμα Ειδική Αγωγή: Αναπτυξιακές Διαταραχές-Εργαλεία Γνωστικο-κινητικής Αξιολόγησης και Μέθοδοι Παρέμβασης